เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลัก
  กลับหน้าหลัก

คำค้นและความหมาย

VCD = ภาพยนต์

CDA = ซีดีความรู้

BOOK = หนังสือ Self-Access Learning Center PSU
คำค้น:

"ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง"

ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-6658 ติดต่อเรา

 Copyright 2018. All Rights Reserved.